OBS De Spaarneschool

Kerklaan 37c
2063JK Spaarndam

023-5371720
administratie@spaarneschool.com

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang:
Maandag, dinsdag*, donderdag, vrijdag 8:30-15:00 uur
Woensdag 8:30-12:15 uur
*dinsdag groep 1 t/m 4 8:30-12:15 uur

 

Elke maandag, donderdag en vrijdag is er lunch van 12:00 tot 13:00.
Op dinsdag is dat voor de groepen 5 t/m 8 van 12:15 tot 13:15.
Voor de lunch hebben wij overblijfmedewerkers en vragen wij ook een vergoeding van 1 euro per keer. Bij de start op school ontvangen ouders hierover meer informatie van de leerkracht.

Buitenschoolse opvang

De BSO wordt verzorgd door Hero Kindercentra in een oud fort:
BSO Boezemkade Hero

Vakantierooster 2021-2022:
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021* t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Pasen 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 06 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

* Vrijdag 24 december is al een vrije dag

 

Studiedagen 2021-2022:

vrijdag 10 september 2021
maandag 25 oktober 2021
woensdag 19 januari 2022
maandag 28 februari 2022
woensdag 22 juni 2022

De complete jaarkalender voor ouders is te vinden op Social schools. Als kinderen starten bij ons op school, ontvangen ouders een inlogcode.

Gymrooster 2021-2022:
Maandag
8:30 – 9:10 uur groep 3
9:10 – 9:50 uur groep 4/5
9:50 – 10:30 uur groep 5/6
10:30 – 11:10 uur groep 7
11:10 – 11:50 uur groep 8
Woensdag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4/5
10:00 – 10:45 uur groep 5/6
110:45 – 11:30 uur groep 7
11:30 – 12:15 uur groep 8

 

Ziek melden

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag dezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Telefonisch mag ook.
Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd. We nemen  contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim.

Verlof

Verlof kan aangevraagd worden via Social schools of middels dit verlofformulier.
Er zijn regels voor het aanvragen van verlof. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mis je iets? Laat het ons graag even weten