OBS De Spaarneschool

Kerklaan 37c
2063JK Spaarndam

023-5371720
administratie@spaarneschool.com

Praktische informatie

Schooltijden en tussenschoolse opvang:
Maandag, dinsdag*, donderdag, vrijdag 8:30-15:00 uur
Woensdag 8:30-12:15 uur
*dinsdag groep 1 t/m 4 8:30-12:15 uur

 

Elke maandag, donderdag en vrijdag is er lunch van 12:00 tot 13:00.
Op dinsdag is dat voor de groepen 5 t/m 8 van 12:15 tot 13:15.
Voor de lunch hebben wij overblijfmedewerkers en vragen wij ook een vergoeding van 1 euro per keer. Bij de start op school ontvangen ouders hierover meer informatie van de leerkracht.

Buitenschoolse opvang

De BSO wordt verzorgd door Hero Kindercentra in een oud fort:
BSO Boezemkade Hero

Vakantierooster 2020-2021:
Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Pasen 05 april 2021
Meivakantie 24 april 2021 t/m 09 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

 

Studiedagen 2020-2021:

vrijdag 4 september 2020
maandag 9 november 2020
woensdag 13 januari 2021
woensdag 9 juni 2021

De complete jaarkalender voor ouders is te vinden op Social schools. Als kinderen starten bij ons op school, ontvangen ouders een inlogcode.

Gymrooster 2020-2021:
Maandag
8:30 – 9:10 uur groep 3
9:10 – 9:50 uur groep 4
9:50 – 10:30 uur groep 5/6
10:30 – 11:10 uur groep 6/7
11:10 – 11:50 uur groep 8
Woensdag
8:30 – 9:15 uur groep 3
9:15 – 10:00 uur groep 4
10:00 – 10:45 uur groep 5/6
110:45 – 11:30 uur groep 6/7
11:30 – 12:15 uur groep 8

Na januari start groep 8 met zwemmen en verandert het rooster op maandag.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, horen wij dat graag dezelfde dag voor schooltijd. Wij zouden het heel fijn vinden wanneer u uw kind via social schools ziek meldt. Telefonisch mag ook.
Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd. We nemen  contact op met de ouder als het verzuim niet is gemeld.

In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen, afwezigheid zonder ziekmelding is een ongeoorloofd verzuim.

Verlof

Verlof kan aangevraagd worden via Social schools of middels dit verlofformulier.
Er zijn regels voor het aanvragen van verlof. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mis je iets? Laat het ons graag even weten