Betrokkenheid

De Spaarneschool is een hechte gemeenschap. De betrokkenheid bij de school van leerlingen, leerkrachten en ouders is groot. Samen maken we de school, respecteren we elkaar en profiteren we van elkaars talenten.
We organiseren schoolbrede projecten om de betrokkenheid te bevorderen.
Elke groep maakt bijvoorbeeld twee keer per jaar een voorstelling voor de weeksluiting. Deze bekijken we met de hele school. Door met aandacht naar elkaar te kijken ontstaat er onderlinge betrokkenheid, nieuwe leerlingen voelen zich dan ook snel bij ons opgenomen.

 <p>Onze leerlingenraad: Lena, Mehmet, Lente, Jente, Wout en Daisy. </p>

We hebben ook een leerlingenraad. Zes leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben eens in de zes weken een bijeenkomst met de directeur. Ze bespreken dan wat leeft onder de leerlingen en de post die de leerlingenraad ontvangt.

Dit is onze leerlingenraad van dit schooljaar.

"Het geeft een goed gevoel om dingen te regelen voor kinderen op school. Je voelt je meer verantwoordelijk voor de school." Leerling uit de leerlingenraad

Alle leerlingen kunnen meedenken!