Over De Spaarneschool

De Spaarneschool laat zich karakteriseren als een vriendelijke school, waarbij leerkrachten samen met de ouders zorgen voor een inspirerende leeromgeving. De school verhoudt zich tot nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland, beweegt mee, en zal, na zorgvuldige afweging, niet aarzelen haar lesprogramma daarbij aan te passen. De kinderen moeten zich thuis voelen op school. Het ‘wij-gevoel’ staat hoog in haar vaandel.
De Spaarneschool is een openbare school waar ieder kind van harte welkom is. Wij omarmen diversiteit.

De Spaarneschool is een hechte gemeenschap

De betrokkenheid bij de school van leerlingen, leerkrachten en ouders is groot. Samen maken we de school, respecteren we elkaar en profiteren we van elkaars talenten. We organiseren schoolbrede projecten om de betrokkenheid te bevorderen.

Elke groep maakt bijvoorbeeld per jaar een voor- stelling voor de weeksluiting. Deze bekijken we met de hele school. Door met aandacht naar elkaar te kijken ontstaat er onderlinge betrokkenheid, nieuwe leerlingen voelen zich dan ook snel bij ons opgenomen.

Hoe?

De School app van Social Schools maakt communiceren een stuk makkelijker. Zo worden ouders direct betrokken bij wat er op school gebeurt. Onze leerkrachten delen snel actuele zaken in de groep, de jaarplanner geeft een duidelijk overzicht van alle bijeenkomsten en gesprekken, en ouders kunnen snel inhaken op wat er op school gebeurt.

Elk kind heeft recht op een veilige omgeving

Als een kind zich veilig voelt heeft het namelijk ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te laten zien. Door middel van duidelijke regels en afspraken creëren we met kinderen, leerkrachten en ouders een veilige schoolomgeving. We organiseren groepsdoorbroken activiteiten, zo leren kinderen elkaar kennen en goed samenwerken.

In de herfst voeren de leerkrachten met elk kind individueel een gesprek. Hierdoor kunnen leerkrachten kinderen beter ondersteunen en begeleiden. Maar we vergroten ook de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling.

Hoe?

Voor sociaal-emotionele vorming zetten we de methode Leefstijl in. Samen met klasgenoten doen onze leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken.

Wij hebben een pestprotocol en maken gebruik van de no- blame methode, een effectieve en oplossingsgerichte manier om pesten snel te stoppen. Wij maken ons sterk voor een veilige omgeving voor ieder kind.

Veelzijdigheid

Wij willen kinderen meer bieden dan alleen een cognitieve ontwikkeling. Wij streven ernaar dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen: creatief, cultureel, sociaal-emotioneel en sportief.
Wij laten kinderen kennis maken met kunst en cultuur en van daaruit talenten ontwikkelen. Wij noemen dat onderwijs in hoofd, hart en handen.

Onze school heeft ook een eigen schooltuin. Kinderen uit groep 5/6 leren hierin tuinieren, maar ook de andere groepen kunnen hier voor natuuractiviteiten terecht.

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1.

Kwaliteit

Wij hebben op onze school veel aandacht voor kwaliteit. Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren van leerprestaties. Voor de kernvakken (taal, spelling, rekenen en lezen) stellen we groepsplannen op. In deze groepsplannen geven wij aan hoe wij op drie niveaus onderwijs aanbieden voor deze kernvakken. Er is extra aandacht voor wie dat nodig heeft en verrijking als een leerling meer uitdaging aankan.

Ons team staat elke dag weer met veel enthousiasme klaar voor de kinderen!

 <p>Teamfoto</p>

Zie boven: Teamfoto oktober 2023 

Aanmelden?

Ben je op zoek naar een kleine basisschool voor je kind(eren)? Kom kijken op De Spaarneschool in de oude dorpskern van Spaarndam, wij maken ons groot voor jouw kind!

We staan voor een brede ontwikkeling van je kind waarin hij* de basis legt voor de toekomst. In een veilige en vertrouwde omgeving bieden wij een plek waar jouw kind zich gezien, gehoord én gewaardeerd voelt.

Als je nieuwsgierig bent, gaat de wereld voor je open. Want leren is een ontdekkingsreis. En als je samen stappen zet, wordt leren één groot avontuur!