Samenwerken

Elk kind heeft talenten en capaciteiten. Door samenwerken kun je elkaar versterken en kun je van elkaar leren. Als je goed samenwerkt kun je ieders talent benutten. Veel van onze groepen zijn gecombineerd en kinderen leren hierin op een natuurlijke manier om samen te werken en rekening te houden met elkaar.

Ook maken we gebruik van tutoren. Tutoren zijn kinderen uit groep 7 en 8 die bijvoorbeeld het spel op het plein begeleiden of de kleuters bij de intocht van Sinterklaas. We zetten de tutoren ook in bij het lezen: kinderen van groep 8 helpen kinderen uit groep 3. Door het uit te leggen leren de tutoren zelf ook!

We zetten samen stappen,
want twee weten meer dan één.......