Veiligheid

Elk kind heeft recht op een veilige omgeving. Als een kind zich veilig voelt heeft het namelijk de ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te laten zien. Door middel van duidelijke regels en afspraken creëren we met kinderen, leerkrachten en ouders een veilige schoolomgeving. We organiseren groepsdoorbroken activiteiten, zo leren kinderen elkaar kennen en goed samenwerken.

 <p>Veiligheid</p>

Schoolregels (3)Hoe?
Voor sociaal- emotionele vorming zetten we de methode Leefstijl in. Samen met klasgenoten doen onze leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken.
Wij hebben een pestprotocol en maken gebruik van de no-blame pestmethode, een effectieve en oplossingsgerichte manier om pesten snel te stoppen. Samen met de leerlingen hebben we duidelijke Schoolregels gemaakt. Wij bewaken met elkaar de regels, zodat school voor iedereen een fijne omgeving is.
Wij maken ons sterk voor een veilige omgeving voor ieder kind.

"In groep 5 t/m 8 wordt een aantal leerlingen als tutor opgeleid om spelletjes op het schoolplein te begeleiden. Leerlingen voelen zich hierdoor medeverantwoordelijk voor goed gedrag op het plein."

"In groep 5 t/m 8 wordt een aantal leerlingen als tutor opgeleid om spelletjes op het schoolplein te begeleiden. Leerlingen voelen zich hierdoor medeverantwoordelijk voor goed gedrag op het plein."