Aanmelden

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Een gedeelte van Spaarndam valt onder de gemeente Haarlemmermeer. Deze ouders ontvangen geen inschrijfformulieren van de gemeente Haarlemmermeer. Bij een kennismakingsgesprek geven wij deze ouders een inschrijfformulier mee. Er kan een afspraak gemaakt worden rond de derde verjaardag van het kind.

Geen aanmeldformulier Naarschool in Haarlem?
Wanneer u geen aanmeldformulier hebt ontvangen, kunt u het downloaden van de site www.naarschoolinhaarlem.nl
of u kunt het hier downloaden.
Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
• Kinderen geboren tussen 1 sept 2019 en 31 dec 2019:  t/m 31 januari 2023
• Kinderen geboren tussen 1 jan 2020 en 30 april 2020:   t/m 22 mei 2023
• Kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 aug 2020:   t/m  26 september 2023

Folder plaatsingsbeleid Naar school in Haarlem

Na bevestiging van plaatsing op De Spaarneschool

Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkom-gesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar De Spaarneschool

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar De Spaarneschool, dan kun u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.

De Spaarneschool heeft rond de 150 leerlingen. Door deze kleinschaligheid kennen we elkaar goed.

Aanmelden?

Ben je op zoek naar een kleine basisschool voor je kind(eren)? Kom kijken op De Spaarneschool in de oude dorpskern van Spaarndam, wij maken ons groot voor jouw kind!

We staan voor een brede ontwikkeling van je kind waarin hij of zij de basis legt voor de toekomst. In een veilige en vertrouwde omgeving bieden wij een plek waar jouw kind zich gezien, gehoord én gewaardeerd voelt.

Als je nieuwsgierig bent, gaat de wereld voor je open. Want leren is een ontdekkingsreis. En als je samen stappen zet, wordt leren een groot avontuur.